Tjänster

ARVEDA VårdKonsult AB


Rätt personal för rätt tillfälle


ARVEDA Vårdkonsult AB bedriver uthyrning av rutinerad personal, handplockad för varje beställare av tjänst.  Vår personal har lång erfarenhet av yrket, vilket ger Dig som kund en stor trygghet.Utbildningstjänster

Arveda Vårdkonsult planerar och genomför utbildning inom det sjukvårdsnära för Ditt företag. Vi har mycket lång erfarenhet av alla discipliner inom HLR, allt från den basala hjärtlungräddningen till avancerad hjärtlungräddning till barn. 

Behöver dina anställda kompetenshöjas? Ring oss och se vad vi kan erbjuda!